Περιεχόμενο του Συνεδρίου

Το παρόν Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με τίτλο: «Οι δραματικές αλλαγές στον πλανήτη και οι ελληνικές ρίζες της οικολογικής ηθικής», συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών και θα πραγματοποιηθεί 10-13 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το συγκεκριμένο Συνέδριο αποτελεί συνέχεια του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στην Αρχαία Ολυμπία με θέμα: «Η Αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος. Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής σκέψης στην φιλοσοφία, την επιστήμη και την τεχνολογία».Στο ίδιο πνεύμα, σύνδεσης της αρχαιοελληνικής σκέψης με το Σήμερα, το παρόν Συνέδριο θα προβάλει το αποτέλεσμα διεπιστημονικών μελετών και ερευνών που αφορούν στις ραγδαίες δραματικές κλιματικές αλλαγές που δυνητικά θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση της ζωής στον πλανήτη και θα αποκαλύψει ότι οι πρώτοι κανόνες οικολογικής ηθικής είχαν τεθεί στην αρχαία Ελλάδα. Παρά τις Οικουμενικές Συνόδους για το Περιβάλλον όπου κάθε φορά αναδεικνύονται οι καταστροφικές επιπτώσεις από την αλόγιστη ρύπανση και την καταστροφική διαχείριση από τον άνθρωπο και παρά τις διεθνείς αποφάσεις για τον περιορισμό ρύπων οι αποφάσεις αυτές παραμένουν ανεκτέλεστες. Έτσι τίθεται πιεστικά το ερώτημα, με ποιο τρόπο θα πειστούν κύρια οι μεγάλες δυνάμεις ώστε να τεθούν σε εφαρμογή οι αποφάσεις των Συνόδων και πως θα αποκτηθεί οικολογική συνείδηση έτσι ώστε, να σταματήσει ή και να αναστραφεί, αν γίνεται, η διαδικασία υποβάθμισης του περιβάλλοντος και να διασφαλιστεί η διατήρηση της ζωής τον πλανήτη γη;
Ειδικότερα, στο εν λόγω Συνέδριο προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές από κάθε επιστημονικό πεδίο να υποβάλουν πρωτότυπες και αδημοσίευτες εργασίες που εμπίπτουν στην παραπάνω φιλοσοφία και ειδικότερα στις ακόλουθες περιοχές:
α) Καταγραφή και αποτίμηση της σημερινής κατάστασης του πλανητικού οικοσυστήματος, παράγοντες που επιβαρύνουν το περιβάλλον (κλιματική αλλαγή, ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, ρύπανση των θαλασσών, επίδραση στην υγεία, γενετικά προβλήματα, ψυχικά προβλήματα κλπ.), αποτίμηση των εξ αυτών προερχόμενων κινδύνων και η προβλεπόμενη εξέλιξη. Ειδικά ελληνικά προβλήματα.
β) Ελληνικές αξίες: Οικολογική συνείδηση και Βιοηθική από την ελληνική αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η ανθρώπινη φύση και η θέση του ανθρώπου στο οικοσύστημα. Ο άνθρωπος ως κύτταρο του πλανήτη.
γ) Παιδαγωγική και Δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
δ) Ελευθερία και Δημοκρατία σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος από την αρχαιότητα έως σήμερα.
ε) Εγκέφαλος και Περιβάλλον- Περιβαλλοντική Επιγενετική.
στ) Προτεινόμενη στρατηγική και μέτρα ελάφρυνσης ή και αναστροφής των δυσμενών φαινομένων της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Στις παραπάνω περιοχές προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν για παρουσίαση πρωτότυπες και αδημοσίευτες εργασίες.